اڬق مڠجوتكن اڤابيلا سچارا تيبا٢ بريتا مڠنا؞ي ڤپاكيت ايت ممنوهي دادا٢ اخبار سهيڠڬ منچتوسكن كڬوسرن كڤد سموا ايبو باڤ يڠ ممڤوپا؞ي انق كچيل دان لبيه مناكوتكن اي سبنرڽ بوليه مپرڠ سسياڤا سهاج.
دسباليق كبيمبڠن مڠنا؞ي وابق ديڠڬي يڠ بلوم اد كسودهنڽ، اورڠ راماي ترڤقسا منيڠكتكن تاهڤ وسڤادا دڠن كحاضيرن ديفتيريا يڠ دكا؞يتكن دڠن سيكڤ ايبو باڤ يڠ اڠڬن مڠمبيل سونتيقن ۏكسين اونتوق انق مريک.
اڬق منجڠكيلكن اڤابيلا ترداڤت ايبو باڤ يڠ سچارا ترڠ-ترڠن منوليس دميديا-ميديا سوسيال ممڤرتاهنكن تيندقن مريک كونونڽ ماهو توبوه بادن انق مريک ممبينا ايمونيساسي سچارا سمولاجادي تنڤا ۏكسين يڠ مڠاندوڠي باهن تيدق حلال.
سيكڤ تيدق برتڠڬوڠجواب ايت هاڽ ممبري كسن بوروق كڤد انق٢ يڠ تيدق بردوسا ديق سيكڤ ايبو باڤاڽ يڠ تيدق منيڠكتكن تاهڤ ڤڠتاهوان مڠنا؞ي بهاي بكتيريا ديفتيريا.
رامـاي يڠ تيـدق مپـدري بهـاي ڤـپـاكيت ترسبـوت كـران مپـڠكـاكـن انق مـريک مڠـالـمي مسئله روام سـوسـو سهيـڠڬ مپـببـكن مولوت سي انق مڠالمي روام برتومڤوق ڤوتيه.
سوده اچڤكالي ڤڬاواي ڤراوبتن منجلسكن سونتيقن ۏكسين ليم سرڠكاي ممڤو مليندوڠي سرتا مڠواتكن لاڬي سيستم ايمونيساسي بادن كانـق٢ درڤـد ڤپـاكـيت ديـفـتـيـريا، ڤرتوسيس، تتانوس، ڤوليو دان هيموڤيلوس اينفلوانزا B.
اونتوق ريكود، سونتيقن يڠ دبريكن كڤد بايي كتيک براوسيا دوا، تيڬ، ليم بولن (كسلوروهن دوس) سرتا 18 بولن دان توجوه تاهون (دوس بوستر) اين، بوكن سهاج دليهت برجاي مڠكڠ ڤنولرن ڤپاكيت، ماله مليندوڠي ڤڠهيدڤ درڤد ڤلباڬاي كومڤليكاسي.
كتيادا؞ن سونتيقن ۏكسين ليم سرڠكاي اتاو ڤڠمبيلن، ۏكسين تيدق منچوكوڤي دڤرچايا؞ي ڤونچا كماتين ليم كانق٢ دمليسيا دان ڤركمبڠن ايت مندوروڠ منتري كصيحتن، داتوق سري دوكتور إيس. سوبرامانيام مڠارهكن موريد٢ سكوله ڤرلو مڠموكاكن لاڤورن كصيحتن.
ملالو؞ي چارا اين، كراجا؞ن داڤت مڠسن كانق٢ يڠ بلوم منريما سونتيقن دان لڠكه ڤرلو ماسيه سمڤت دأمبيل اونتوق ممبريكن سونتيقن كڤد مريک.
برداسركن كڤد كيس٢ ترسبوت، بوليهله دروموسكن بهاوا كانق٢ يڠ منيڠڬل دنيا ايت تيدق دبري سونتيقن ۏكسين ليم سرڠكاي اتاو ۏكسين يڠ دڤراوليه تيدق چوكوڤ قوات اوليه ايبو باڤ مريک.
ڤارا ايبو باڤ جوڬ ڤرلو ملاكوكن سيمقن اونتوق مڠنلي اڤ ايت ڤپاكيت جڠكيتن كومن اوليه بكتيريا كورينيبكتريوم ديڤتيريا يڠ مڠلواركن توكسين بربهاي كڤد توبوه ڤڠهيدڤڽ.
سلڤس مپدري بهاوا بكتيريا جاهت ايت بوليه مپببكن كڬاڬلن فوڠسي جنتوڠ، سارف، بواه ڤيڠڬڠ دان سيستم فرنفسن يڠ بوليه مڠعاقبتكن موت سوده ڤستي ڤرسيڤسي نيڬاتيف مريک ترهادڤ سونتيقن، ۏكسين ليم سرڠكاي اكن براخير.
حقيقتڽ كمنترين كصيحتن مليسيا (KKM) دان جابتن كماجوان إسلام مليسيا (Jakim) سدر اد ايبو باڤ يڠ خواطير دان راڬو٢ اونتوق ممبريكن سونتيقن، ۏكسين كڤد بايي مريک كونونڽ اي مڠاندوڠي باهن حرام.
سبنرڽ خبر اڠين ايت تيدق بنر سام سكالي دان ڤربواتن ايت هاڽ منددهكن انق٢ دان مشاركت دڠن كموڠكينن دجڠكيتي ڤپاكيت برجڠكيت يڠ برڤوتينسي ممباوا موت.