باڤ مالڠ ايت، اسڤين ايكواندي ترڤقسا مپمبوپيكن ميت انقڽ ددالم بيڬ باڬي ممودهكنڽ ممباوا باليق ميت ترسبوت اڬر تيدق دكتاهوي اوليه ڤمندو بس بركنا؞ن.

 

 

كجادين چوكوڤ تراڬيس يڠ برلاكو اول بولن اڤريل ايت مپنتق كسدرن عوام، تراوتماڽ ورڬ بڠكولو اڤابيلا چوكوڤ سيمڤاتي ترهادڤ نصيب مالڠ يڠ منيمڤا اسڤين.

 

سڤنجڠ ليم جم دالم ڤرجالنن، اسڤين سنتياس مڠاول ڤراسا؞ن دان ديريڽ اڬر تيدق ترلالو سديه سهيڠڬ مڠالير ا؞ير مات اڬر ڤمندو بس ترسبوت تيدق مڠتاهوي بيڬ يڠ دڤڠكوڽ برايسي ميت انقڽ.

 

هاتيڽ تراس هنچور دان سديه سوكر اونتوق منچريتاكن ڤراسا؞نڽ كتيک ايت ممبريتاهو، ”ساي ايڠين مناڠيس، نامون ساي سدر جک تق ممڤو مناهن، ڤمندو اكن تاهو بيڬ يڠ ساي ڤڠكو برايسي ميت. “

 

”ساي تيدق ممڤو مپيوا امبولن س كران مهل يا؞يت سكيتر Rp3.2 جوتا،“ كات اسڤين.

 

قيصه دوک ايت برمولا اڤابيلا ايستري اسڤين، سري سوليسمي مڠاندوڠ انق كأمڤتڽ يڠ دتقديركن مڠالمي كچچاتن ڤارو٢ دان جنتوڠ سهيڠڬ ڤرلو منجالني ڤمبدهن دRSUD کبوڤاتين کا؞ور مڠڬوناكن سيستم ڤمبايرن BPJS  كصيحتن.

 

”بايي كامي ايت سمڤت دراوت ساتو مالم، ماسوق اونيت راوتن راڤي (ICU) كمودين دڤيندهكن كبيليق اونتوق ڤڠندالين بايي ڤراماتڠ، لالو ڤد 7 اڤريل بايي ايت منيڠڬل دنيا.

 

”ڤد ماس بايي دروجوع، ايستري ساي تيدق دباوا کRSUD كران ڤرلو منداڤتكن راوتن دكا؞ور،“ چريتا اسڤين.

 

اڤابيلا هندق ممباوا ميت بايي ككامڤوڠ، اسڤين برسام اهلي كلوارڬ يڠ منمنيڽ ايڠين مپيوا امبولن س هوسڤيتل ترسبوت، تتاڤي ڤيهق ڤڠوروسن هوسڤيتل ممبريتاهو بايرن سيواڽ اداله 3.2Rp جوتا.

 

”ساي ممينتا دتورونكن قدر سيوا تاڤي مريک لڠسوڠ تيدق برڬنجق دڠن هرڬ يڠ دتتڤكن،“ چريتا اسڤين.

 

دي يڠ تيدق ممڤوپا؞ي چوكوڤ واڠ مراسا ڤنيق برچمڤور سديه منچاري جالن كلوار اڬر ميت باييڽ بوليه دباوا ڤولڠ دان دكبوميكن.

 

اخيرڽ اسڤين مماسوقكن ميت انقڽ ايت كدالم بيڬ ڤاكاين دان ڤولڠ ككامڤوڠ هلامنڽ مڠڬوناكن بس عوام.

 

دالم ڤرجالنن ڤولڠ، ڤمندو بس ممينتا اسڤين مپيمڤن بيڬ كتمڤت باڬاسي، تتاڤي دتولقڽ دڠن السن بيڬ ترسبوت برايسي كيک اونتوق مجليس ڤركهوينن كلوارڬڽ.