تنجوڠ هارڤن يڠ سواتو کتيک دهولو دکنلي سباڬاي تنجوڠ ڬيلا ايت باڬايکن مڬنيت کڤد اورڠ راماي تراوتاماڽ ڤندودوق سکيتر ستياڤ کالي هوجوڠ ميڠڬو. ڤلباڬاي ڤراساران لڠکڤ برسسواين دڠن اکتيۏيتي رياضه کلوارڬ دهوجوڠ ميڠڬو دسدياکن، سلا؞ين اکتيۏيتي ڤرنياڬا؞ن کچيل-کچيلن، ڤڠونجوڠ جوڬ بوليه منڠمتي ماکنن لا؞وت سڬر دريستورن برهمڤيرن.

تنجوڠ هارڤن يڠ ترلتق برهمڤيرن ڤلابوهن اوتارا دڤلابوهن کلڠ سرتا بردکتن باندر سلطان سليمان ايت جوڬ مروڤاکن لوکاسي ڤوڤولر باڬي ڤڠنجورن چابرن ممنچيڠ. ڤلباڬاي ڤرتنديڠن ڤرنه دأداکن دتنجوڠ هارڤن سابن تاهون، ماله ڤپرتا؞نڽ جوڬ امت مڠڬالقکن برايکوتن هبوان يڠ دتاورکن بوکن کچيل.

بيارڤون ترلتق برهمڤيرن دڠن لوکاسي تومڤوان ممنچيڠ يڠ لا؞ين انتاراڽ سوڠاي تيرم، سلت ماهڠ، موارا سوڠاي سمنتا دان ڤولاو کتم، ترپات ڤوولاريتي تنجوڠ هارڤن ماسيه اوتوه.

سأورڠ کاکي ڤنچيڠ، محمد فزلي روسلي، 32، برکات، تنجوڠ هارڤن منجادي لوکاسي کڬمرنڽ کران موده ممڤراوليه اومڤن هيدوڤ دڠن هرڬ برڤاتوتن سلا؞ين کمودهن سڤرتي سوراو، تمڤت ماکن دان تندس عوام.

منوروتڽ، وقتو يڠ ڤاليڠ سسواي ممنچيڠ اداله کتيک ا؞ير ڤاسڠ کران کتيک ايتله ايکن رنچق مربوت اومڤن.

“کبياسا؞نڽ ساي داتڠ ممنچيڠ ڤد وقتو ڤاڬي اتاو ڤتڠ کمالم. باڬايماناڤون حاصيل تڠکڤن لبيه باپق برڬنتوڠ کڤد اومبق لا؞وت، سلالوڽ وقتو ا؞ير لا؞وت ڤاسڠ تنڠ ايکن ڤاليڠ باپق ماکن.

“وقتو تربا؞يق اونتوق ممنچيڠ دسيني اداله ڤتڠ هيڠڬ کتڠه مالم، سلالوڽ اول ڤاڬي ڤون ايکن اکن باپق ماکن سبب وقتو اين ا؞ير لا؞وت ماسيه تنڠ.

اونتوق ممنچيڠ دسيني ڤرلو سسوايکن ڤرالتن يڠ دڬوناکن ترماسوقله حورن، باتو لادوڠ دان مات کا؞يل. اونتوق ڤنتاي برباتو سڤرتي اين لبيه سسواي ڬوناکن جورن ڤنجڠ اونتوق ممودهکن باليڠن ماناکالا باتو لادوڠ مستيله برسا؞يز بسر کران اروس لا؞وت درس، کاتاڽ.