دالم ماس يڠ سام، ڤپوكوڠ كراجا؞ن جوڬ كيچوه مڠنا؞ي تيڬ موک سورت توليسن جاوي يڠ اكن دأجر كڤد انق٢ براوسيا 10 تاهون ڤد تاهون دڤن.

كدوا-دوا بركا؞يتن ملايو دان إسلام. ذاكر سأورڠ إسلام. توليسن جاوي مروڤاكن تيک س يڠ دڬوناكن اوليه اورڠ ملايو. اساس اسكارا جاوي درڤد بهاس عرب سبلوم دتمبه ببراڤ ڤركاتا؞ن اونتوق دسسوايكن دڠن سبوتن ملايو.

ماچم٢ السن يڠ دبريكن اوليه ڤواق٢ اين اونتوق ممبنته ذاكر دان جاوي. كادڠ كالا سهيڠڬ تيدق ماوسق عقل.

تاكوت بنر مريک جادي ‘باني ملايو’ دان ‘إسلام’ سدڠكن مريک لوڤا تانه اين نام اصلڽ تانه ملايو. مريک لوڤا مريک اداله تتامو لاما يڠ ڤاتوتڽ مڠحرمتي توان رومه.

دكلنتن، راماي اورڠ چينا بوليه توليس جاوي. ماله كراجا؞ن نڬري اين مواجبكن ستياڤ ڤاڤن تندا ڤرنياڬا؞ن دان اعلان ڤرلو دتوليس جاوي. فراسا توليسن جاوي ايت ڤرلو دلتقكن دأتس سكالي سوڤايا داڤت دليهت دڠن جلس.

سجق تاهون 1990 سهيڠڬ هاري اين، مينيت مشوارت ايسكو كراجا؞ن نڬري اين دتوليس دالم توليسن جاوي.

تيدق اد مسئله ڤون. تيدق اد چينا ڤون جادي ملايو. ماسيه اد چولوق ددڤن رومه اورڠ چينا. ماله هوبوڠن دأنتارا ڤندودوق ماكين راڤت. اد اورڠ چينا يڠ ممڤوپا؞ي نام ملايو. چينا جادي ڤوق يا.

اوه يا! باڬايمان ڤولا دڠن ‘تتامو لاما’ – يڠ سوده مڠاكو جادي توان رومه سكارڠ – تيدق تاهو بهاس راسمي توان رومه. بوروق بوكن سيكڤ تتامو لاما اين.

بڬيتوله جوڬ ڤريحال ذاكر. بلياو دباوا اوليه كراجا؞ن ڤاس كلنتن كنڬري اين. بوكن بلياو سأورڠ ڤندعوه انتارابڠسا يڠ دباوا كسيني. ببراڤ بولن لڤس، ستاديوم سلطان محمد ک-IV سندت دڠن ما؞نسي اونتوق مندڠر ڤيداتو استاذ عبدالصمد دري ايندونيسيا.

ذاكر تيدق مڠاتاكن اڬام لا؞ين بوروق اڤاته لاڬي مڠهينا. بوليه دڠر ستياڤ چرامهڽ. موڠكين اد سديكيت كسيلڤن دالم اوچڤنڽ ڤد 9 اوڬوس تتاڤي تيدقله سمڤاي مڠنچم كسلامتن رعيت.

باڬايمان ڤولا دڠن ڤميمڤين DAP يڠ برجاوتن دالم كراجا؞ن ‘برڬامبر’ دڠن ڤڠڬانس هريماو ڤمبيبسن تاميل ايلم (LTTE) دسري لنکا.

LTTE سوده ممبونوه ريبوان ما؞نسي. سلوروه دنيا تاهو كڬانسن كومڤولن ترسبوت. 

مک سبنرڽ تيدق اد اڤاله ساڠت ايسو ذاكر دان جاوي. نڬري سرمبي مكه اين تله ممبريكن چونتوه يڠ جلس.

ڤواق٢ يڠ بيسيڠ٢ اين هاڽ تاكوت ڤد بايڠ سنديري. مريک تيوڤكن سماڠت ڤرقومن اونتوق منجاڬ كواس ڤوليتيک مريک. مريک جوڬ ماهو منوتوڤ كڬاڬلن ممرينته نڬارا اين.

مريک بوات رعيت سيبوق دڠن حال يڠ ريميه سهيڠڬ لوڤا ڤروت كوسوڠ. ايكونومي ماكين بوروق. ماكين راماي هيلڠ كرجا.