انتارا ديستيناسي ڤرودوک بهارو ڤلنچوڠن يڠ کيني ڬيات دڤروموسي دان سماکين ڤوڤولر دنڬري اين اياله تامن ريکرياسي چيق مينه سايڠ اتاو دهولوڽ دکنلي سباڬاي لوبوق اوجيد، مارن.

لوبوق اوجيد ترلتق دکوالا سنتول يا؞يت کيرا٢ 10 کيلوميتر ڤرجالنن دري باندر مارن دان 20 کيلوميتر دري باندر تون عبدالرزاق جڠکا.

منوروت ڤڠکاجي سجاره لوبوق اوجيد، عمر ازمان محمد، 70، کاوسن ڤرکيلهن ڤندودوق تمڤتن سوده برمولا دان سجق اول 1960-هن لاڬي. کتيک ايت کاوسن سکيتر ماسيه برهوتن بتل. باپق ايکن ممبياق دالم هابيتتڽ تنڤا ڬڠڬوان.

کاتاڽ، ا؞ير يڠ مڠالير دري چورهن برتروسن دري ڬونوڠ برنتاي بنجرن ڬونوڠ تيتيواڠسا سڤنجڠ لبيه ليم کيلوميتر مپوسوري جالن لاما مارن-جرنتوت.

“دهولو اد لوبوق يڠ دالم تتاڤي عاقبة ڤروسيس ايکولوڬي يڠ ڤنجڠ کدالمن ا؞ير سماکين توهور اتاو چيتيق تتاڤي امت سسواي برکيله سأيسي کلوارڬ.

“تامن ريکريساسي چيق مينه سايڠ ساڠت اونيک کران دکيري کانن سوڠاي ييه دڤنوهي باتوان سوڠاي براوسيا جوتا؞ن تاهون يڠ منجاديکن ا؞يرڽ ساڠن ديڠين،” کاتاڽ.

اوليه ايت اوجرڽ تيدق حيرانله اي مروڤاکن کاوسن تومڤوان ڤڠونجوڠ سکيتر کاوسن اين ماله دلوار دا؞يره دان نڬري لا؞ين اونتوق برياضه تراوتاماڽ ڤد هوجوڠ ميڠڬو دان چوتي عموم.