سبنرڽ بوليڠ سڤولوه ڤين اتاو لبيه دكنلي سباڬاي ten-pin bowling براصل درڤد ڤرماينن ‘skittle’ يڠ مولا دڤوڤولركن دأيروڤه دان اميريكا شريكت.

ڤرماينن اين اداله سوكن كومڤتيتيف دان رياضه دمان ڤماين ڤرلو مڠڬوليقكن بولا دأتس لوروڠ يڠ دڤربوات درڤد كايو اتاو سينتتيک (polyurethane) اونتوق منداڤت مات سچارا منجاتوهكن سباپق موڠكين ڤين بركنان.

اڤ يڠ ڤستي بوليڠ دمينتي اوليه سموا لاڤيسن مشاركت. تنڤا مڠيرا اوسيا بڠسا دان كرجاي سسأورڠ.

ساله ساتو فكتور اي منجادي سوكن ڤيليهن تراوتام اوليه ورڬ كوتا اياله كران دڤڠاروهي اوليه كدودوقن ڬلڠڬڠ ايت سنديري. اي ترلتق دلوكاسي يڠ لازيمڽ منجادي تمڤت تومڤوان راماي سڤرتي دكومڤليک س بلي-بله.

فكتور لاين ڤولا اياله ڬلڠڬڠ بركنان دلڠكڤي ڤنديڠين هاوا دان مميليقي كداي ماكن سرتا سواسان يڠ منتنترمكن جيوا ڤڠونجوڠ.

كبلاكڠن اين سستڠه اڬينسي كورڤورت دأيبو نڬارا منجاديكن بوليڠ سباڬاي اچارا سوكن تاهونن كلوارڬ اڬينسي ايت سنديري.

ڤڠنجور جوڬ لازيمڽ مپدياكن ڤلباڬاي هديه ميستري سڤنجڠ ڤرتنديڠن. هديه ترسبوت دسدياكن باڬي ممرياهكن لاڬي ڤرتنديڠن ايت سنديري.

انتارا هديه ميستري يڠ لازيمڽ دسدياكن اوليه ڤڠنجور اياله ڤمنڠ ڤاكاين تربايق مڠيكوت تيما ڤڠنجورن ڤماين ڤاليڠ كلاكر ڤاسوقن برڤاكاين سراڬم دان ڤماين يڠ مڠوتيڤ مات ترنده يڠ دڤڠڬيل ‘جوارا لوڠكڠ’.