والاوڤون كجادين ايت سوكر اونتوق دلوڤاكن خصوصڽ ڤندودوق كامڤوڠ، مريک امت برشكور كران بنچان عالم ترسبوت ممبوک ڤلواڠ كڤد رزقي بهارو اڤابيلا كاوسن سوڠاي ايت كيني منجادي تومڤوان ڤڠونجوڠ لوار كران كأيندهن لنسكڤڽ.

مليهت كڤد رزقي بهارو ايت، ساله سأورڠ ڤندودوق مڠمبيل ڤلواڠ دڠن ممباڠونكن لوكاسي ڤرچوتين كلوارڬ يڠ دناماكن سباڬاي Polumpong Melangkap View Camp Site (PMVCS).

ڤڠوسها PMVCS، سمبتن ڬونسالاهون، 67، ممبريتاهو، كجادين ايت بنر٢ ممبري 1001 حكمه كڤد كلوارڬاڽ اونتوق منجاياكن تاڤق ڤرخيمهن سنتاي ترسبوت.

كاتاڽ، سلڤس كجادين بنچان عالم ايت، مريک توروت برسديه كران كاوسن يڠ بوكن سهاج منجادي ڤونچا رزقي اوتام دان تمڤت برما؞ين سجق كانق٢، موسنه دالم سكليڤ مات.

“ڤد اصلڽ تاڤق اين اداله سبواه كبون تانمن بواه-بواهن دان كامي سكلوارڬ سريڠ كسيني اونتوق مموڠوت حاصيل سرتا برما؞ين. سلا؞ين ايت، ڤد اصلڽ كاوسن اين هاڽ ممڤوپا؞ي انق سوڠاي يڠ مڠالير ملالو؞ي دوا اروس. سلڤس كجادين ايت، سوڠاي منجادي بسر دان ممبنتوق سباتڠ سوڠاي سهاج.

“تتاڤي كيني، سمواڽ براوبه، بهكن سواساناڽ لبيه اينده دان مناريق، سبب ايت كامي تله باڠونكن باليق اونتوق دجاديكن تاڤق ڤلنچوڠن كڤد اورڠ راماي اونتوق اكتيۏيتي سنتاي خصوصڽ اونتوق كلوارڬ،” كاتاڽ كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان دكوتا كينابالو، سابه، بارو٢ اين.