رنتاو اين مڠمبيل ناماڽ درڤد ڤرڬونوڠن بلكن يڠ مڠونجور دري تڠه بلغاريا كتيمور سربيا.

انتارا نڬارا ترلتق دولايه بلكن يڠ ساي كونجوڠي برسام 32 ڤسرتا لاين منروسي شريكت ڤلنچوڠن اهلي رومبوڠن اداله ايتن س ڬريس مچايدونيا البانيا مونتنڬرو بوسنيا دان كروتيا.

كامي براونتوڠ كران سڤنجڠ براد دسان سلاما 13 هاري 11 مالم رومبوڠن كامي برڤلواڠ منعمتي تيڬ ڤراوبهن چواچ يايت ڤانس هوجن دان سلجي يڠ ميمڠ دتوڠڬو-توڠڬو اوليه سموا اهلي رومبوڠن.

ديستيناسي ڤرتام اياله دأيتن س سلاما دوا هاري. كامي برڤلواڠ ملاوت ببراڤ لوكاسي مناريق سڤرتي Old Royal Palace يڠ جوڬ دكنلي سباڬاي باڠونن ڤرليمن. دسيتو كامي برڤلواڠ مليهت تنترا برتوڬس برتوكر شيف دڠن ڤنوه استعادة دTomb of the Unknown Solder.

دسمڤيڠ ايت كامي برڤلواڠ مليهت Presidential Mansion دان Temple of Olympian Zeus يڠ مروڤاكن مونومن ڬريس دان بكس كويل كولوسل دڤوست ايبو كوتا يوناني ايتن س. اي دديديكاسيكن اونتوق Olympian Zeus نام يڠ براصل دري كدودوقنڽ سباڬاي كتوا ديوا اوليمڤيان.

هاري برايكوتڽ دالم كأدان چواچ يڠ ڤانس سجوق رومبوڠن كامي منججق كاكي کAcropolis of Athens تاڤق برسجاره تيڠڬلن تمدون يوناني. ساي كاڬوم مليهت ڤمبينان Parthenon يڠ مروڤاكن كويل يوناني دبينا اونتوق ديوي انتينا ڤليندوڠ ايتن س ڤد ابد ک-5 سبلوم مسيحي.

Parthenon دأڠڬڤ سباڬاي سيمبول يوناني كونو دان ديموقراسي انتينا دان مروڤاكن ساله ساتو مونومن بودايا تربسر دنيا.