ڤروڬرم يڠ دجالنكن سجق 2018 ايت سماكين منداڤت سمبوتن دالم كالڠن موريد سوكو باتيق اونتوق اكتيف كسكوله كبڠسا؞ن (SK) كوالا تاهن.

باڬي ممبوليهكن موريد٢ سوكو باتيق منداڤت ڤنديديقن يڠ لبيه با؞يق، ڤيهق سكوله ممبوک ساتو كلس خاص دان موريد دأسيڠكن مڠيكوت تاهڤ كممڤوان ماسيڠ٢.

تيمبلن كتوا ڤڠاره ڤلاجرن (سيكتور اوڤراسي ڤنديديق) كمنترين ڤنديديقن، شعاري عثمان بركات، موريد٢ سوكو باتيق داتڠ كسكوله مڠڬوناكن بوت يڠ دسدياكن اوليه جابتن حال احوال اورڠ اصلي (Jakoa).

“سراماي 43 موريد يڠ بردفتر ايت تيڠڬل دكامڤوڠ كوالا اتوق، يوڠ دان دداري يڠ ترلتق اڬق جا؞وه دري سكوله.

“وقتو ڤمبلاجرن مريک تيدق سام دڠن موريد٢ لا؞ين كران مريک اكن تيبا انتارا ڤوكول 8.30 ڤاڬي هيڠڬ 9.00 ڤاڬي كسكوله،” كاتاڽ سلڤس مڠاداكن لاوتن دسكوله بركنا؞ن بارو٢ اين.

يڠ توروت حاضير ڤڠاره جابتن ڤنديديقن نڬري (JPN) ڤهڠ، دوكتور تاج الدين محمد يونس، ڤڬاواي ڤجابت ڤنديديقن دا؞يره (IPD) جرنتوت، دوكتور عزمن اوزير دان ڬورو بسر SK كوالا تاهن، يحي احمد.

“شعاري بركات، كالي اين بلياو بركسمڤتن مپمبوت كتيبا؞ن موريد٢ مڠڬوناكن بوت دان امت تروجا مليهت سماڠت مريک اونتوق حاضير کسكوله،”.

تمبهڽ، بلياو برتريما كاسيه كڤد باپق ڤيهق، ترماسوق بادن بوكن كراجا؞ن (NGO) يڠ برتوڠكوس-لوموس باڬي ممستيكن ڤروڬرم ترسبوت برجالن لنچر.

موريد٢ سوكو باتيق توروت منريما سومبڠن كلڠكڤن بيڬ سكوله دان بنتوان درڤد MyKasih.

سمنتارا ايت، باڬي مندكتي دان مپلمي كهيدوڤن سوكو باتيق دكوالا تاهن، رومبوڠن درڤد كمنترين ڤنديديقن، JPN دان PPD مڠاداكن ڤروڬرم زياره چكنا ككامڤوڠ دداري.