نامون، بربيذا باڬي سأورڠ ڤميليق بيڠكيل، حسن الدين دا؞يڠ بيتا، ’هوتڠ‘ ڤلڠڬنڽ دأڠڬڤ لڠساي جک مريک ممباچ القرءال يڠ دسدياكن دبيڠكيلڽ ايت سلاما 1 جم. بهكن، دي توروت مماسڠ سڤندوق ددينديڠ بيڠكيلڠ يڠ ترتوليس:

’ماو سلامت دنيا اخرة، شرطڽ جالنكن سموا ڤرينته اﷲ دان تيڠڬلكن لارڠنڽ دان جک ماو اولي ڬراتيس اتاو سرۏيس ڬراتيس شرطڽ باچ القرءان 1 جم، براڤ سيه ڬاجيمو سمڤاي تيڠڬلكن صلاة؟

ترپات ستياڤ ڤركاتا؞ن يڠ ترترا دسڤندوق ترسبوت اكن ممبواتكن ستياڤ ڤلڠڬنڽ ترفيكير بتاڤ ڤنتيڠڽ منجاڬ صلاة دان ممباچ كتاب سوچي ترسبوت. سلاما منديريكن بيڠكيل كچيل ترسبوت، دي سام سكالي تيدق ڤرنه ممببنكن ستياڤ ڤلڠڬنڽ يڠ ماهوكن كندرا؞ن مريک تتاڤي تيدق ممڤوپا؞ي واڠ.

منوروتڽ، دي مولا منرڤكن سيستم ترسبوت سجق رمضان تاهون لالو يڠ برتوجوان اونتوق مڠاجق ستياڤ ڤلڠڬن خصوصڽ مشاركت سكيتر اونتوق ممباچ القرءان دان مڠاباديكن ديري كڤد اﷲ سبحانه وتعالى.

”ساي ماهو مڠاجق كڤد كبا؞يقن دان ساليڠ مڠيڠتكن انتارا ساتو سام لا؞ين اكن توجوان كيت هيدوڤ ددنيا اين. دڠن مڠاجي سوده تنتو داڤت مپدركن كيت بهاوا كهيدوڤن ددنيا ايت سمات-مات اونتوق مپمبه كڤد سڠ ڤنچيڤتا.

”سلا؞ين منچاري ڤهلا، كيت جوڬ داڤت منجالينكن هوبوڠن صلاةالرحيم دڠن ڤـڠـونـجـوڠ بـهـارو،“ كـاتـاڽ كڤد Liputan6.com دبـيـڠـكـيـلـڽ، دجـالـــن هيرتسنيڠ، دسيني بارو٢ اين.

بيڠكيلڽ يڠ براد تيدق جا؞وه درڤد ڤجابت ڤنديديقن كوتا ماكاسر، دديريكن سجق تاهون 2004. سلا؞ين درڤد منجادي ڤونچا رزقيڽ سكلوارڬ، دي جوڬ مپاتاكن هارڤن اڬر بيڠكيلڽ داڤت منجادي واده مڠاجق مشاركت كأره كبا؞يقن.

سڤنجڠ منرڤكن سيستم ترسبوت، حسن الدين مڠكو؞ي سريڠ منريما ڤنداڤتن يڠ اڬق با؞يق باڬي منروسكن كلڠسوڠن هيدوڤ برسام كلوارڬ كچيلڽ. كاتاڽ، ڤركارا ترسبوت منداڤت كبركتن درڤد يڠ مها اسا.