والاوڤون ايندوستري کلاڤ ساويت منريما تکنن دأيروڤه اڤابيلا اد اوسها اونتوق ممبويکوت ڤرودوک براساسکن ميپق ترسبوت، نامون ڤاسرن نڬرا بلوک اسيا، اميريکا اوتارا دان اميريکا سلاتن ڤرمينتا؞ن ماسيه دتاهڤ مڠڬالقکن.

سلا؞ين مسئله ڬلوبل ترسبوت، دڤريڠکت دوميستيک مسئله مپدياکن ڤکرجا لادڠ توروت دهادڤي اوليه ڤميليق لادڠ کلاڤ ساويت. تنڤا ڤکرجا يڠ راماي، بواه کلاڤ ساويت سوکر دتواي دان ڤلڤه٢ ساويت تيدق دسڠڬاراکن دڠن سمڤورنا.

سڬالاڽ ممرلوکن تناڬ ما؞نسي درڤد کرجا منچنتس ڤلڤه٢، مموتوڠ بواه ساويت هيڠڬ مڠڠکت بواه يڠ سبرت تيڬ هيڠڬ ليم کيلوڬرم ستندن ممرلوکن قدرة ما؞نسي يا؞يت تولڠ امڤت کرت.

باڬي ممستيکن کبرڬنتوڠن ترهادڤ تناڬ بوروه داڤت دمينيماکن سبواه شريکت تله منچيڤتا سجنيس الت تواين مڠڬابوڠکن جالين الت يڠ مڠڬوناکن باتري دان باتڠ ڬاله دري لوڬم باڬي منجالنکن کرجا٢ منواي دان مپڠڬارا ڤلڤه ساويت.

منوروت ڤڠاره شريکت زيڤ زاڤ سنديرين برحد يڠ ممباڠونکن الت تواين کلاڤ ساويت ڤلباڬاي ڬونا زيڤ زاڤ، دوکتور جوهاري ايندن، زيڤ زاڤ يڠ دباڠونکن دڠن ڬرن کمنترين سا؞ين س، تيکنولوڬي & اينوۏاسي (MOSTI) سباپق RM1.8 جوتا ترسبوت ممڤو منجيمتکن کوس مپڠڬارا 80 ايکر تانه دالم ماس دوا جم مليبتکن سأورڠ ڤکرجا سهاج.

”سبلوم اين، اونتوق کلواسن سدمکين بياساڽ سراماي 20 ڤکرجا لادڠ دڤرلوکن اونتوق منچنتس ڤلڤه دان مموتوڠ همڤير 500 تندن بواه ساويت.

”ڬاجيت يڠ دناماکن الت تواي ڤلباڬاي زيڤ زاڤ ترسبوت مڠاندوڠي کومڤونن ترديري درڤد باتڠ ڬاله يڠ بوليه دسمبوڠ-سمبوڠ مڠيکوت کتيڠڬين ڤوکوق يڠ ڤرلو دتواي بواهڽ اتاو دڤوتوڠ ڤڠکل ڤلڤهڽ،“ کاتاڽ کڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان سماس ديمونستراسي ڤرودوک اينوۏاسي اوليه ڤيهقڽ دڤجابت ڤرتوبوهن ڤلادڠ کاوسن کوالا لاڠت دسيني بارو٢ اين.