نامون بكس منتري بسر ڤد وقتو ايت داتوق سري محمد عزمين علي تتڤ بركرس منروسكن داسر ترسبوت دان مڠمبيل سيكڤ تيدق ڤدولي دڠن كريتيکن باڬي ممستيكن رعيت دنڬري اين دان مليسيا كسلوروهنڽ ترديديق دڠن ڤنجاڬان عالم سكيتر.

باڬايماناڤون سلڤس دوا تاهون دقواتكواساكن ڤرمسئلهن ايسو ڤلستيک تيدق جوڬ كونجوڠ هيلڠ دنڬري اين. ماله متأخير اين برتمبه تروق كران دسباليق داسر مڠناكن چج 20 سين كڤد ڤڠڬونا ڤيهق بركواس سأوله-اوله ممبنركن ڤولا كماسوقن ڤلستيک اونتوق توجوان كيت سمولا.

عاقبتڽ وجودله ڤركامڤوڠن كيلڠ ڤلستيک كيتر سمولا يڠ براوڤراسي سچارا حرام دكوالا لاڠت يڠ مان لوڠڬوقن ڤلستيک ترسبوت بوكن سهاج مپاكيتكن مات ممندڠ تتاڤي ممبري ڤنچمرن اودارا كتيک اي دڤروسيس اونتوق كيتر سمولا.

مسئله ايت هاڽ منجادي ڤانس اڤابيلا دلاڤوركن ميديا تتاڤي سبلوم اين سموا ڤيهق بركواس دان كڤيمڤينن نڬري سأوله-اوله ممندڠ سبله مات دالم حال ترسبوت والاوڤون سوده باپق ادوان دان بنتهن دكموكاكن.

هاڽ ڤد بولن لالو اهلي ديوان اوندڠن نڬري تلوق داتوق لاو وويڠ سن مڠمبيل تڠڬوڠجواب دڠن تورون ڤادڠ برسام اڬينسي بركايتن باڬي ممريقسا ستياڤ كيلڠ دان حاصيل تربوقتي كباپقنڽ براوڤراسي سچارا حرام.

لڠكه سروڤا كمودينڽ دسوسولي منتري عالم سكيتر تيكنولوڬي ساين س ڤراوبهن اقليم دان عالم سكيتر ييو بين يين سرتا منتري ڤرومهن دان كراجان تمڤتن زورايدا قمرالدين.

سوسولن ايت بي يين دالم سيدڠ اخبارڽ مڠعمومكن كراجان تيدق اكن بركومڤرومي دڠن ڤڠواس كيلڠ دان ممبري جامينن مريک تربابيت مموڤراسي كيلڠ سچارا حرام اكن دحكوم تتاڤي سهيڠڬ كيني بلوم اد ڤيهق بركان يڠ ددعوا.