سياڤا يڠ تيدق سايو مندڠر رينتيهن امبه ساتوني، سأورڠ ايبو توا يڠ براوسيا 79 تاهون يڠ ممڤوپا؞ي دوا انق يڠ لومڤوه دان مڠالمي ڬڠڬوان جيوا.

 

امبه ساتوني تيڠڬل دڤوندوق اوسڠ يڠ برلنتايكن تانه دان دينديڠ بولوه يڠ سوده رڤوت دماكن اناي٢ دان بوليه مپمبه بومي ڤد بيلا٢ ماس سهاج.

 

جک هوجن تورون، امبه ساتوني يڠ كماتين سوامي كتيک كدوا-دوا انقڽ ايت ماسيه كانق٢ ترڤقسا تيدور برهيمڤيت-هيمڤيت دڠن سونردي دان كسبون.

 

تنڤا دتيڠڬلكن سبارڠ هرتا واريثن، امبه ساتوني يڠ ممبسركن دوا ڤوتراڽ يڠ ممرلوكن راوتن سوسولن. ڤد مولاڽ مراس تركجوت دأتس كماتين سواميڽ كران كبياسا؞نڽ سڬالا اكتيۏيتي دلاكوكن اوليه مريک بردوا.

 

نامون بڬيتو، دي تيدق ڤرنه برڤوتوس اسا اونتوق ممبسركن كدوا-دوا انقڽ ايت سڤنجڠ مريک تيڠڬل دديسا مليكڠ، كچامتن ڬاجه كابوڤاتين دمق.

 

”انق ساي سونردي عمورڽ 55 تاهون. دي ڬيلا عاقبة برڤيسه دڠن ايستريڽ سجق 20 تاهون لالو، ماناكالا اديقڽ يڠ برنام كسبون (37) لومڤوه دان بوتا، “ كاتاڽ.

 

دي ميمڠ چوكوڤ برهارڤ اڬر كدوا-دوا انقڽ يڠ ڬيلا دان لومڤوه ماتي لبيه دولو درڤد ديريڽ.

 

”بيار منيڠڬل اصل ساي تاهو. كالاو منيڠڬل دسيني تيدق مڠاڤ، اصل جاڠن ماتي دجالن، “ كاتاڽ ڤسره.

 

كتيک ماسيه قوات، امبه ساتوني منچاري نفقه دڠن منجادي توكڠ اوروت تتاڤي سكارڠ تناڬاڽ سوده تيدق قوات.

 

كيني، اونتوق بياي هيدوڤ سهاري-هاري، امبه ساتوني برسرتا دوا انقڽ يڠ لومڤوه دان بوتا هاڽ مڠهارڤكن بلس كاسيهن ڤارا تتڠڬ.

 

باڬايماناڤون كسڠسارا؞ن هيدوڤ امبه ساتوني دان انق-انقڽ ايت منداڤت ڤرهاتين ڤڬاواي كسجهترا؞ن سوسيال كچامتن (TKSK) ڬاجه، دمق، علي رحمادين يڠ براوسها اونتوق ممبنتو كهيدوڤن امبه ساتوني منداڤتكن بنتوان كباجيقن.

 

”الحمدﷲ، ڤد تاهون 2017 اين نام امبه ساتوني تله ماسوق دالم سناراي ڤنريما بنتوان، “ كاتاڽ.

 

ماناكالا رومهڽ يڠ اوسڠ اين اكن دبا؞يقي اوليه ڤڠوروسن اونيۏرسيتي إسلام سلطان اڬوڠ (Unissula) سمارڠ منروسي ڤروڬرم ديسا سجهترا منديري (DSM).