ڬورو بسر SK ڤوس سندروت عبدالمناف مت بركات ڤروڬرم ايت سلاري دڠن حسرت كمنترين ڤنديديقن اونتوق مپماي نيلاي ڤتريوتيسمى براساسكن قيصه ڤرجواڠن توكوه سبلوم دان ڤسچا مرديک.

“كيت مپرڤكن ڤروڬرم برچورق ڤاتريوتيسمى يڠ بوليه مپماي ڤميكيرن دان مڠوبه سيكڤ موريد اورڠ اصلي دسيني تنتڠ فلسفه كمرديكان دان جريه ڤايه ڤرجواڠن ويرا دهولو.

“الحمدﷲ ڤروڬرم اين منداڤت سمبوتن يڠ بايق ماله ايبو باڤ توروت سرتا ممرياهكن ستياڤ اچارا سمبيل مڠيبركن جالور ڬميلڠ” كاتاڽ سماس سمبوتن ترسبوت.

سمنتارا ايت ڤپلارس سمبوتن بولن كمرديكان ارزايني عبدالحميد بركات موريد اورڠ اصلي واجر دأسوه دڠن نيلاي ڤاتريوتيسمى كران مريک تله منعمتي ڤمباڠونن منروسي اچوان كمرديكان.

“اسوهن اين ترماسوق ڤڠاجرن دبيليق درجه يايت ممبنتوق انق اورڠ اصلي يڠ باكل منجادي ڤروفيسيونل دالم سموا بيدڠ ماله ممڤو مڠيسي تمڤت سرتا ڤلواڠ سباڬاي ڤميمڤين دالم كومونيتي ڬلوبل” اوجرڽ.

ارزايني بركات ڤروڬرم بركنان ممڤو مڠوكير مينتاليتي موريد اورڠ اصلي سوڤايا مڠيڠتي ڤرجالنن سرتا جاس ڤارا ويرا تردهولو دالم اوسها منونتوت كمرديكان نڬارا.