محمد حسن
محمد حسن

اين كران وانيتا ايت مڠاكو دي ترڤقسا ملاكوكن جنايه ترسبوت كران تيدق ممڤوپا؞ي واڠ دان دالم ماس يڠ سام انقڽ ترايڠين ماكن رندڠ ايم. نصيب ايبو توڠڬل يڠ ممڤوپا؞ي سأورڠ انق اورڠ كورڠ اوڤاي ايت سماكين مالڠ اڤابيلا دي ددندا اوليه محكمه ايكورن كسالهن ترسبوت.

كجادين سأومڤام ايت دمان كسوسهن هيدوڤ ممقسا سأورڠ ايبو منچوري دمي انق٢ ميمڠ مپديهكن.

تيدق دنافيكن ماسيه اد اينديۏيدو لا؞ين دنڬري اين يڠ بردڤن نصيب سڤرتي وانيتا ايت دان ترڤرڠكڤ دالم هيمڤيتن كسوسهن دان كميسكينن. بيذاڽ مريک ماسيه تابه دان تيدق ترجبق سرتا ترفيكير اونتوق ملاكوكن ڤربواتن دلوار اوندڠ٢ سڤرتي منچوري.

نصيب مريک اين تيدق دكتاهو؞ي عموم ايكورن ترلڤس درڤد ليڤوتن دان لينسا كاميرا ڤيهق ميديا سرتا ۏيرل لامن سوسيال. ڬولوڠن اين موڠكين ترڤقسا منروسكن هيدوڤ دالم كأدا؞ن ترتكن، لاڤر دان تكنن ڤراسا؞ن تنڤا اد ڤيهق مپدري اتاو امبيل ڤوسيڠ تنتڠ نصيب مريک.

والاوڤون ڤلباڬاي اوسها دلاكوكن كراجا؞ن تراوتام ڤيهق جابتن كباجيقن مشاركت (JKM)، كيت ڤرلو مڠاكو؞ي ڤڠكلن داتا ڬولوڠن ميسكين دان سيستم ڤپمڤاين سديا اد دالم ممبنتو اورڠ ميسكين واجر دڤرتيڠكتكن لاڬي.

بوكن نية ماهو مرندهكن ڤرانن مان٢ ڤيهق، نامون رياليتيڽ دالم باپق كيس، بنتوان هاڽ اكن سمڤاي ستله دددهكن ددادا-دادا اخبار.

مڠولس ڤركارا ترسبوت، منتري بسر نڬري سمبيلن، داتوق سري محمد حسن منڬور سيكڤ سستڠه اهلي مشاركت يڠ اڠكن مڠمبيل تاهو كميسكينن دان كڤايهن هيدوڤ اورڠ لا؞ين دكاوسن ماسيڠ٢.

اوجر بلياو، ڤندودوق سام اد دكامڤوڠ دان كاوسن ڤرومهن دباندر ڤرلو مڠعلمكن سيكڤ ‘جاڬ تڤي كا؞ين اورڠ’ دالم ايسيو كباجيقن جيرن٢ مريک.

كاتاڽ، جاوتنكواس كماجوان دان كسلامتن كامڤوڠ (JKKK) دسلوروه نڬري جوڬ دأيڠتكن سوڤايا مما؞ينكن ڤرانن دڠن لبيه بركسن دالم مڠسن اورڠ ميسكين اونتوق دبري بنتوان.

“كامي دڤريڠكت ڤيمڤينن كراجا؞ن نڬري تيدق ممڤوپا؞ي ‘لمڤو عجا؞يب’ يڠ ممبوليهكن كامي نمڤق كسوسهن سموا رعية. كامي تيدق بوليه تاهو سموا ڤركارا.

مک JKKK كنا ما؞ين ڤرانن مپالوركن مسئله ڤندودوق دكاوسن مريک كڤد ڤميمڤين مشاركت دان كراجا؞ن نڬري سوڤايا بنتوان بوليه دبريكن، كاتاڽ دالم ساتو مجليس بارو٢ اين.