منتري كماجوان لوار باندر دان ولايه، داتوق سري اسماعيل صبري يعقوب بركات، اينوۏاسي كيني منجادي ڤماچو كڤد كأوڤايا؞ن ڤنچيڤتا؞ن ايديا بهارو اتاو اينيسياتيف يڠ اونيک دان برمنفعة كڤد ڤمباڠونن.

بلياو بركات، بودايا اينوۏاسي جوڬ سأيريڠ دڠن سناريو يڠ مان ايديا اينوۏاسي دان كرياتيۏيتي اكن مڠحاصيلكن ترنسفورماسي كأره لونجقن ڤراوبهن دالم اسڤيک ايكونومي، سوسيال، بودايا دان عالم سكيتر.

“سكارڠ كدودوقن مليسيا دتڠڬ ک-37 درڤد 127 نڬارا دري سڬي ڤنرفن ڬلوبل برداسركن لاڤورن اينديک س ڬلوبل 2017. كيت بوليه بربڠڬ دڠن ڤنچاڤاين اين، نامون ڤرلو دأيڠت كيت تورون انق تڠڬ بربنديڠ تاهون لالو.

“جادي، ساي مپرو كڤد ورڬ كمنترين اونتوق سنتياس منيڠكتكن بودايا اينوۏاسي دان كرياتيۏيتي سرتا منچيڤتا لبيه باپق ڤرودوک٢ بهارو اونتوق دكتڠهكن،” كاتاڽ كتيک براوچڤ مراسميكن هاري اينوۏاسي كمنترين كماجوان لوار باندر دان ولايه دسيني بارو٢ اين.

منوروت اسماعيل صبري، ڤڠحاصيلن اينوۏاسي سچارا برتروسن دان برإيمڤک تيڠڬي داڤت منيڠكتكن كچكڤن سسواتو ڤروسيس اتاو ڤپمڤاين ڤرخدمتن سكاليڬوس ممستيكن كلڠسوڠن دان كممڤوان دالم مڠهاروڠي چابرن كأره منجادي سبواه نڬارا ماجو.

“سڤرتي مان دباوه ڤلن ترنسفورماسي دلوار باندر، باپق ايديا يڠ تله دحاصيلكن انتارا ڤوست ترنسفورماسي باندر (UTC) يڠ تله دأعتراف يڠ دڤرتام دنيا سلا؞ين اوسهاون موبيل، رومه بينا نڬارا دان لا؞ين٢ لاڬي،” كاتاڽ.